ƏLAQƏ
V.Gorgasali str. 4,  E-mail: Tbilisi@mission.mfa.gov.az
Phone: (995 32)224-22-20  Fax: (995 32)224-22-33
konsulluq Bölmü - +995 32224 30 04