Viza rüsumu
Birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün 20 ABŞ dolları;

çoxdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün 350 ABŞ dolları;

Birdəfəlik tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün 20 ABŞ dolları;

İkidəfəlik tranzit vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün 40 ABŞ dolları;